صرع و ازدواج

کی باید به او بگویم، من صرع دارم؟ همه افراد بیمار، زمانیکه تصمیم جدی برای زندگی خود می گیرند، این سئوال ها را از

ادامه

ویژگی‌های یک ازدواج‌ سالم

این افراد: 1. فلسفه‌ای سالم از زندگی با ایده آل‌های مشخص دارند. 2. دوستی، احترام ، عشق بین آنها هر روز بیشتر میشود. 3.

ادامه

این همسر اصلاح ناپذیر است

از در و دیوار شاكی است؟ فكر نكنید آدم‌های ناامید با حضور فرشته نجاتی چون شما اصلاح می‌شوند. اگر نامزد‌تان به زمین و زمان

ادامه

وقتی در ازدواج دختران از پسران بزرگ‌ترباشند

اما فکر می کنید چرا چنین ازدواج هایی این روزها شایع شده اند؟ یکی از دلایل این است که معمولا پسر جوانی که نیاز

ادامه

ازدواج پشت در سنت‌های خرافه

از دیدگاه حسی و شهوی به ازدواج نگریستن، جهل و ناآگاهی به حقیقت ازدواج است. ازدواج در نگاه فطری، ماهیت انسانی دارد. همین انسانی

ادامه

علل ناپایداری ازدواج چیست؟

1)عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک «توانایی» در« دانایی » است . برای ازدواج و زندگی مشترک موفق، کسب دانایی هایی لازم

ادامه

جای صورت و سیرت در ازدواج کجاست؟

چنانچه توجه كرده باشید كفویت به معنای شباهت كامل طرفین با یكدیگر نیست بلكه بدین معناست كه طرفین باید تا حد زیادی شبیه نظیر

ادامه

این همسران همیشه مراقبند!

چه کسی مراقب است؟ افراد دارای شخصیت مراقب از استقلال زیادی برخوردارند. آنها معتقدند خودشان بلدند گلیم شان را از آب بیرون بکشند و

ادامه